Loading
Phone :
+0 762-2367-723
Address :
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301, ask@ohio.colabr.io
Email :
Wevo_website@gmail.com

STER Stotko Tomasz
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy
STER Stotko Tomasz na arenie międzynarodowej.
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0023/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-10-01-2021-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 222 726,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  155 908,20 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim i austriackim.
Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);
– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

 

 

 

STER Stotko Tomasz
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu stworzenia zautomatyzowanej linii do produkcji cienkich elementów drewnianych na bazie sklejki w firmie STER Stotko Tomasz.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0016/18.

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 – 2021-04-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 735 974,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 165 750,00 PLN

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności wnioskodawcy technologii obróbki cienkich elementów drewnianych w linii zautomatyzowanej współpracującej z laserami CO2.

Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie zaangażowanie środków własnych w realizację projektu; zaangażowanie kadry badawczo-rozwojowej; wprowadzenie produktów nowych dla firmy i rynku; ponoszenie
nakładów na prowadzone prace badawczo-rozwojowe; nawiązanie współpracy Wnioskodawcy z ośrodkami badawczymi w celu realizacji inwestycji.